Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin sklepu
Zmiana języka
PolskiAngielski
Producenci
Kontakt
 • CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA
  NIP: 118-074-56-52
 • E-mail:apteka@unadegato.pl
 • Telefon22 751 85 43
  22 751 65 07
 • Fax22 751 85 43
 • Godziny działania sklepuod poniedziału do piątek w godzinach: 10:00 - 18:00

informacja

Regulamin sklepu

REGULAMIN

CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.unadegato.pl/apteka.

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – treść niniejszego regulaminu, będącego regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).

 2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedający - Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora z siedzibą: ul. Warszawska 71A 05-092 Łomianki, NIP 118 074 56 52, REGON 011435270.

Dane do kontaktów ze Sprzedającym:

CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA
ul. Warszawska 71A
05-092 Łomianki
Telefon: (+48) 22 751 65 07
Adres email: apteka@unadegato.pl

 1. Przedmiot sprzedaży - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora.

 2. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora na stronie internetowej i której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 3. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów dokonanych przez Kupującego.

 4. Umowa Sprzedaży lub Umowa - umowa sprzedaży Produktów, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem lub Konsumentem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora.

 5. Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora - serwis internetowy dostępny pod adresem www.unadegato.pl/apteka, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

  

§ 2. Zasady ogólne

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Prezentowane na stronie internetowej Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora.

 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

   1. a. Urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową

 1. Kupujący zobowiązany jest do:

  • korzystania ze sklepu internetowego Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  • korzystania ze sklepu internetowego Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących, osób trzecich oraz Sprzedającego,

  • korzystania z wszelkich treści pochodzących ze strony internetowej Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  • korzystania ze sklepu internetowego Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

  • niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 1. Sprzedający stosuje kodeks dobrych praktyk.


 

§ 3. Składanie zamówień i zawarcie umowy


 

 1. Zamówienia Kupującego przyjmowane są:

  • przez stronę internetową Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora,

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej,

– 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, oraz

  • telefonicznie,

  • w Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora,

– w dniach [od poniedziałku do piątku] w godzinach [9.00 - 18.00].

 1. W trakcie składania Zamówienia Kupujący podaje dane osobowe - w tym numer telefonu.

 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep internetowy Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

 3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności,:

a. dodanie co najmniej jednego Produktu do koszyka;
b. przejść do kasy;
c. wypełnić formularz;
d. dokonać wyboru dokumentu sprzedaży;
e. dokonać wyboru miejsca dostawy;
f. dokonać wyboru sposobu wysyłki;
g. dokonać wyboru sposobu płatności;

 
 1. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych i informacji wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające informacje dotyczące:

a. wybranego sposobu i miejsca dostawy,
b. p
rzedmiotu Zamówienia,
c. cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
d. informacji o zapłacie,

 
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie".

 2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. Wysłanie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówienia w formie wiadomości e-mail zawierającej wszystkie istotne elementy zamówienia.

 5. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem:

  • otrzymania przez Sprzedającego wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź

  • otrzymania przez Sprzedającego informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane Zamówienie.

 1. Kupujący może uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części Umowy Sprzedaży, w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 2. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień Umowy Sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkty lub wydanie przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego, faktury VAT lub paragonu.


§ 4. Cena i metody płatności

 

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest zakładce Koszty i sposoby zapłaty. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

 2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

  • przy odbiorze przesyłki - zapłata gotówką pracownikowi firmy kurierskiej, dostarczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem) - forma dostępna wyłącznie na terenie Polski,

  • przy odbiorze w siedzibie Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora - gotówką, kartą płatniczą lub kredytową,

  • płatność kartą kredytową, płatniczą - zgodnie z zasadami serwisów płatniczych.

  • płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:

CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA
ul. Warszawska 71A
05-092 Łomianki
PKO BP o/Łomianki

Nr konta: 81 1020 1026 0000 1202 0020 6664
W tytule zapłaty należy podać numer zamówienia.


 

 1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem lub przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

 2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

§ 5. Dostawa
 

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Polski / UE i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego.
 2. Dostawa Produktów odbywa się :
sposoby dostawy:
- kurier
.
- odbiór osobisty w placówce
sposoby płatności:
- przesyłka za pobraniem - realizacja zamówienia na następny dzień roboczy po złożeniu zamówienia
- płatność przelewem – realizacja zamówienia po zaksięgowaniu płatności
 
§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy
 
  1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta.

  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia:

   1. w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub

   2. w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy,

– do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem ww. terminu.

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod poniższym adresem. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

  3. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres apteka@unadegato.pl.

  4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

  6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu - Dane Kontaktowe.

  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.

  10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  12. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 7. Reklamacje Produktów

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od Umowy.
 2. Reklamacje należy kierować na adres mailowy apteka@unadegato.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

 3. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora lub informuje o takich gwarancjach.


§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora.

 2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres do kontaktów wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu lub mailowo na adres apteka@unadegato.pl.


§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: http://unadegato.pl/apteka/polityka-prywatnosci-pm-5.html.
   

 § 10. Postanowienia końcowe

 

 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

 2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sklepu Zielarskiego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

 3. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem Stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422),

  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827),

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182),

  • Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).


Przejdź do strony głównej

Produkty w promocyjnych cenach

PERŁA TYBETU krem 50 ml

PERŁA TYBETU krem 50 ml

125,00 zł62,50 zł
szt. Do koszyka
Wyjątkowa receptura kremu Perła Tybetu z wykorzystaniem tajemnic długowieczności, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, zapewniając niewyczerpaną młodość i piękno. Oryginalny duet /Cordyceps sinensis /z Tybetu (Chiny) oraz jagód Camu camu/(Myrciaria…

Zobacz nasze nowości

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl